O Termi Aplikaciji

Važnost terminoloških resursa za specifične domene u elektronskom obliku rapidno se širi dostupnošću tekstova na Internetu. Terminološki resursi su važni za mnoge aplikacije kod kojih sadžaj treba da bude opisan na više jezika, treba da bude prilagođen različitim korisnicima ili različitom nivou stručnosti korisnika. U odnosu na jednojezične resurse, sistemi za mašinsko previđenje, kao i sistemi za višejezičnu pretragu informacija imaju potrebu za višejezičnim i dvojezičnim resursima. Termi aplikacija podržava razvoj terminoloških rečnika u raznim naučnim sferama ( matematika, računarske nauke, rudarstvo, bibliotekarska nauka, računarska lingvistika…). Termi trenutno podržava obradu i prikaz termina na engleskom i srpskom jeziku, a u planu je razvoj za druge jezike. Na stranicama Prelistavanje i Pretraga dostupni su svi termini verifikovani od strane autora. Ove stranice u vidljive svin korisnicima bili prijavljeni ili ne. Podržan je izvoz u eksel tabelu, TBX i csv fajlove, a u planu je i razvoj izvoza u rdf, owl i slične formate.

Podržano od strane


Tempus je program Evropske unije koji podržava modernizaciju visokog obrazovanja u zemljama istočne Evrope, centralne Azije, zapadnog Balkana i Mediterana, uglavnom kroz projekte univerzitetske saradnje.