mikrobiološka bezbednost hrane
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: mikrobiološka bezbednost hrane
Definicija:
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: prehrambena tehnologija poljoprivreda
Podređeni koncept: patogen fenotip genotip reakcija lancanog umnozavanja intoksikacije
Termin: microbiological Food Safety
Definicija:
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: