ohratoksini
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: ohratoksini
Definicija: Ohratoksini su toksični sekundarni metaboliti gljiva iz rodova Aspergillus (A. ochraceus, A. niger) i Penicillium koji mogu zagaditi hranu.
Sinonimi:
Skraćenice: OT
Nadređeni koncept: mikotoksini u voću i povrću biljna proizvodnja i zaštita bilja poljoprivreda
Bibliografija :

Pitt, J.I. and Hocking, A.D. (2009): Fungi and food spoilage. Springer. New York, NY. Frisvad, J. C., Thrane, U., Samson, R. A., and Pitt, J. A., (2006): Important mycotoxins and the fungi which produce them. in: Advances in Food Mycology. A. D. Hocking, R. A., Samson, J. I. Pitt, and U. Thrane, eds. Springer., ,

Termin: ochratoxins
Definicija: Ochratoxins are a group of mycotoxins produced by some Aspergillus species ( A. ochraceus, A. niger) and some Penicillium species.
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: