patulin
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: patulin
Definicija: Patulin je mikotoksin koji proizvode gljive iz rodova Penicillium (značajan P. expansum na jabuci) i Aspergillus.
Sinonimi:
Skraćenice: PAT
Nadređeni koncept: mikotoksini u voću i povrću biljna proizvodnja i zaštita bilja poljoprivreda
Bibliografija :

Pitt, J.I. and Hocking, A.D. (2009): Fungi and food spoilage. Springer. New York, NY. Frisvad, J. C., Thrane, U., Samson, R. A., and Pitt, J. A., (2006): Important mycotoxins and the fungi which produce them. in: Advances in Food Mycology. A. D. Hocking, R. A., Samson, J. I. Pitt, and U. Thrane, eds. Springer., ,

Termin: patulin
Definicija: Patulin is a mycotoxin that is produced by certain species of Penicillium (P. expansum on apple fruit), and Aspergillus spp.
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: