postžetvena patologija
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: postžetvena patologija
Definicija: Postžetvena patologija je deo fitopatologije (nauke o bolesnim biljkama) koji se bavi proučavanjem i zaštitom poljoprivrednih proizvoda od bolesti u toku, za vreme i posle žetve ili berbe.
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: mikotoksini u voću i povrću biljna proizvodnja i zaštita bilja poljoprivreda
Bibliografija :

Postharvest Diseases of Fruits and Vegetables: Development and Control, Barkai-Golan, R., 2001

Termin: postharvest pathology
Definicija: Postharvest pathology is the study of microorganisms causing losses of fruits and vegetables in storage, develop strategies to reduce these losses, and improve food quality and safety.
Sinonimi: post harvest pathology

Pretraži korpuse: