bioindikatorski organanizami
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: bioindikatorski organanizami
Definicija: Bioindikatori su organizmi koji se koriste za monitoring stanja i promena u ekosistemu. Mogu biti bilo koja vrsta ili grupa organizama koje je iosetljiva ili pak tolerantna na zagađenje
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: kvalitet vode i bioindikatori stočarstvo i veterina poljoprivreda
Termin: Bioindicator organisms
Definicija: Bioindicator organism is a species selected for its sensitivity or tolerance (more frequently sensitivity) to various kinds of pollution or its effects
Sinonimi: Bioindicators

Pretraži korpuse: