berba i čuvanje voća
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: berba i čuvanje voća
Definicija:
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: biljna proizvodnja i zaštita bilja poljoprivreda
Podređeni koncept: kontrolisana atmosfera dinamička kontrolisana atmosfera ULO hladnjača modifikovana atmosfera klimakterični plodovi neklimakterični plodovi ožegotine od niskih temperatura posmeđivanje pokožice zelenih plodova gorke pege staklavost jodno-skrobni test
Termin: harvest and postharvest of fresh fruits
Definicija:
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: