rasa
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: rasa
Definicija: Pod rasom podrazumevamo sve životinje iste vrste koje zbog uticaja zajedničkog porekla i prilagođenosti na jednake životne uslove imaju karakteristične rasne oznake kako u morfološkom, tako i u fiziološkom pogledu, sigurno ih prenose na potomstvo, a pod uticajem izmenjenih uslova života mogu ih više ili manje menjati prema želji odgajivača
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: unapređenje organske stočarske (govedarske) proizvodnje stočarstvo i veterina poljoprivreda
Bibliografija :

https://en.wikipedia.org/wiki/Beef_cattle, ,

Termin: breed
Definicija: A breed is a specific group of domestic animals having homogeneous appearance (phenotype), homogeneous behavior, and/or other characteristics that distinguish it from other organisms of the same speciesand that were arrived at through selective breeding.
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: