tovno goveče
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: tovno goveče
Definicija: Tovljnik je utovljeno grlo različitog pola, uzrasta i kategorije, koje se dobija intenzivnim ili ekstenzivnim tovom specijalizovanih tovnih rasa goveda, i koristi se za proizvodnju goveđeg mesa.
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: unapređenje organske stočarske (govedarske) proizvodnje stočarstvo i veterina poljoprivreda
Bibliografija :

Govedarstvo, Georgi Antov i Timotej Čobić, 2001.

Termin: Beef cattle
Definicija: Beef cattle are cattle raised for meat production (as distinguished from dairy cattle, used for milk production). The meat of adult cattle is known as beef.
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: