kontrolisana atmosfera
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: kontrolisana atmosfera
Definicija: Atmosfera sa niskim sadržajem kiseonika i(ili) visokim sadržajem ugljen dioksida stvorena prirodnim disanjem plodova ili veštački uspostavljena, a kontrolisana nizom merenja i korekcija tokom perioda čuvanja plodova
Sinonimi:
Skraćenice: KA
Nadređeni koncept: berba i čuvanje voća biljna proizvodnja i zaštita bilja poljoprivreda
Bibliografija :

Bishop, D.J. 1996. Controlled atmosphere storage. In Dellino, C.J.V. Editor. Cold and Chilled Storage Technology. Blackie, London, 53–92., ,

Termin: ontrolled atmosphere
Definicija: A low O2 and/or high CO2 atmosphere created by natural respiration or artificial means controlled by a sequence of measurements and corrections throughout the storage period
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: