modifikovana atmosfera
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: modifikovana atmosfera
Definicija: Atmosfera željenog sastava stvorena disanjem ili ubacivanjem gasova u pakovanje proizvoda. Tokom čuvanja bi trebalo da se sastav gasova ne menja, ali se merenja ili kontrola ne vrši.
Sinonimi:
Skraćenice: MA
Nadređeni koncept: berba i čuvanje voća biljna proizvodnja i zaštita bilja poljoprivreda
Bibliografija :

Bishop, D.J. 1996. Controlled atmosphere storage. In Dellino, C.J.V. Editor. Cold and Chilled Storage Technology. Blackie, London, 53–92., ,

Termin: modified atmosphere
Definicija: An atmosphere of the required composition created by respiration, or mixed and flushed into the product enclosure. This mixture is expected to be maintained over the storage life and no further measurement or control takes place.
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: