posmeđivanje pokožice zelenih plodova
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: posmeđivanje pokožice zelenih plodova
Definicija: Fiziološko oboljenje koje izaziva pojavu smeđih i crnih mrlja na pokožici ploda, a javlja se tokom i nakon skladištenja jabuka i krušaka u hladnjači
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: berba i čuvanje voća biljna proizvodnja i zaštita bilja poljoprivreda
Bibliografija :

Lurie, S., Watkins., C.B. 2012. Superficial scald, its etiology and control. Postharvest Biology and Technology vol. 65: 44-60., ,

Termin: superficial scald
Definicija: Physiological disorder causing brown or black patches on fruit skin that appears during or after storage on apples and pears
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: