poljoprivredna tehnika
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: poljoprivredna tehnika
Definicija:
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: poljoprivreda
Podređeni koncept: informacione tehnologije u poljoprivredi
Termin: agricultural engineering
Definicija:
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: