vremenski derivati i upravljanje rizikom u poljoprivredi
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: vremenski derivati i upravljanje rizikom u poljoprivredi
Definicija:
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: agroekonomija poljoprivreda
Podređeni koncept: vremenski rizik vremenski derivat moralni hazard negativna selekcija opcija fjučers svop fer premija hedžer špekulant
Termin: weather derivatives and risk management in agriculture
Definicija:
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: