svop
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: svop
Definicija: Privatni aranžmani između dve strane o zameni novčanih tokova u budućnosti prema unapred utvrđenoj formuli.
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: vremenski derivati i upravljanje rizikom u poljoprivredi agroekonomija poljoprivreda
Bibliografija :

Options, Futures and Other Derivatives, 4th ed, , J. C. Hull, 2000

Termin: swop
Definicija: Private arrangements between two parties on the replacement of future cash flows according to a predetermined formula.
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: