hedžer
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: hedžer
Definicija: Učesnik na tržištu vremenskih derivata koji se suočava sa vremenskim rizikom teži da ga smanji ili potpuno eliminiše.
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: vremenski derivati i upravljanje rizikom u poljoprivredi agroekonomija poljoprivreda
Bibliografija :

The Meteo-rological, Statistical, Financial and Mathematical Foundations., S. Jewson, A. Brix: Weather Derivative Valuation, 2005

Termin: hedger
Definicija: The weather derivatives market participant that facing weather risk and tends to reduce or eliminate.
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: