špekulant
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: špekulant
Definicija: Učesnik na tržištu vremenskih derivata koji svesno preuzima rizik sa namerom da na njemu ostvari neku zaradu.
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: vremenski derivati i upravljanje rizikom u poljoprivredi agroekonomija poljoprivreda
Bibliografija :

The Meteo-rological, Statistical, Financial and Mathematical Foundations., S. Jewson, A. Brix: Weather Derivative Valuation, 2005

Termin: speculator
Definicija: The weather derivatives market participant that knowingly takes the risk with the intention to realize a profit.
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: