provajder internet usluga
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: provajder internet usluga
Definicija: Organizacija koja obezbeđuje usluge za pristup i korišćenje Interneta.
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: informacione tehnologije u poljoprivredi poljoprivredna tehnika poljoprivreda
Bibliografija :

Computer networks, Andrew S. Tanenbaum, 2011

Termin: internet service provider
Definicija: Organization that provides services for accessing and using the Internet.
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: