internet protokol adresa
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: internet protokol adresa
Definicija: Numerička oznaka koja se dodeljuje svakom uređaju koji je deo računarske mreže koja koristi Internet.
Sinonimi:
Skraćenice: IP adresa
Nadređeni koncept: informacione tehnologije u poljoprivredi poljoprivredna tehnika poljoprivreda
Bibliografija :

Computer networks, Andrew S. Tanenbaum, 2011

Termin: Internet protocol address
Definicija: Numerical label assigned to each device (e.g., computer, printer) participating in a computer network that uses the Internet.
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: