senzor
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: senzor
Definicija: Uređaj koji vrši detekciju neke ulazne veličine i pretvara je u neku drugu fizičku veličinu, obično električnu ili optičku.
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: informacione tehnologije u poljoprivredi poljoprivredna tehnika poljoprivreda
Bibliografija :

Building Wireless Sensor Networks with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing, Robert Faludi, 2010

Termin: sensor
Definicija: Devices which detects an input and transforms it into output, mostly electrical or optical one.
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: