mikotoksini u voću i povrću
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: mikotoksini u voću i povrću
Definicija:
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: biljna proizvodnja i zaštita bilja poljoprivreda
Podređeni koncept: gljiva mikotoksini mikotoksikoze patogen toksigene gljive fitopatogene gljive aflatoksini ohratoksini patulin postžetvena patologija
Termin: mycotoxins in fruits and vegetables
Definicija:
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: